icon-cloud.svg
15
°
logo-2.png
cloud.png
15
°
  • Kardeş Şehirler

5393 sayılı Belediye Kanununun “Yurtdışı ilişkiler” başlıklı 74 üncü maddesi “Belediyelerin, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olmasına imkan vermektedir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur” şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun “Belediyenin giderleri” başlıklı 60 ıncı maddesi ise belediyelerin “Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderlerini” belediyelerin gider kalemleri arasında sayarak bu çerçevede harcama yapılabileceğini hüküm altına almıştır.

Belediyelerin uluslararası teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmelerine ilişkin izin verme iş ve işlemleri bu hükümler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Kardeş Şehirleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 6360 Sayılı Kanunla büyükşehir statüsünü kazanmasından önce imzalanan 10 adet Kardeş Şehir anlaşması bulunuyor. 

KARDEŞ KENTİNMeclis Karar TarihiMeclis Karar SayısıBakanlık Onayının TarihiBakanlık Onayının Sayısı
AdıÜlkesi
ROXASFİLİPİNLER07.02.199752108.05.199750247
İSTİPMAKEDONYA05.02.19991107.05.199950099
SCHWÄBISCH HALLALMANYA05.04.200677

20.11.2006

12301/50000

CHUNGHEOGNAM-DOGÜNEY KORE30.03.2010830.03.20109718/50000

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü / https://webdosya.cbs.gov.tr/db/yerelyonetimler/dokumanlar/belediyelere--8230-57267-20211231144659.xlsx


Balıkesir Genelinde Kardeş Şehirler 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin dört kardeş şehir anlaşması dışında, 30 Mart 2014’ten önce 9 ayrı ilçe tarafından imzalanan toplam 19 kardeş şehir anlaşması bulunuyor. Kardeş şehir anlaşması imzalayan belediyelerden Akçay, Edincik ve Saraylar Belediyesi 6360 Sayılı Kanunla 30.3.2014 yerel seçimleri ile birlikte kapandı. 

İlçelerin kardeş şehir anlaşmalarına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Kardeş Şehirler
icon-dowloand-button.svg