icon-cloud.svg
19
°
logo-2.png
cloud.png
19
°
  • Kardeş Şehirler

5393 sayılı Belediye Kanununun “Yurtdışı ilişkiler” başlıklı 74 üncü maddesi “Belediyelerin, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olmasına imkan vermektedir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur” şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun “Belediyenin giderleri” başlıklı 60 ıncı maddesi ise belediyelerin “Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderlerini” belediyelerin gider kalemleri arasında sayarak bu çerçevede harcama yapılabileceğini hüküm altına almıştır.

Belediyelerin uluslararası teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmelerine ilişkin izin verme iş ve işlemleri bu hükümler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Kardeş Şehirleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 6360 Sayılı Kanunla büyükşehir statüsünü kazanmasından önce imzalanan 10 adet Kardeş Şehir anlaşması bulunuyor. 

KARDEŞ KENTİNMeclis Karar TarihiMeclis Karar SayısıBakanlık Onayının TarihiBakanlık Onayının Sayısı
AdıÜlkesi

ROXAS

FİLİPİNLER

07.02.1997

521

08.05.1997

50247

İSTİP

MAKEDONYA

05.02.1999

11

07.05.1999

50099

SCHWÄBISCH HALL

ALMANYA

05.04.2006

77

20.11.2006

12301/50000

CHUNGHEOGNAM-DO

GÜNEY KORE

30.03.2010

8

30.03.2010

9718/50000

NİŞ

SIRBİSTAN

13.12.2022

1362

10.01.2023

5472460

KOKAND

ÖZBEKİSTAN

27.07.2023

670

01.09.2023

7283643

 

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü / https://webdosya.cbs.gov.tr/db/yerelyonetimler/dokumanlar/belediyelere--8230-57267-20211231144659.xlsx


Balıkesir Genelinde Kardeş Şehirler 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin dört kardeş şehir anlaşması dışında, 30 Mart 2014’ten önce 9 ayrı ilçe tarafından imzalanan toplam 19 kardeş şehir anlaşması bulunuyor. Kardeş şehir anlaşması imzalayan belediyelerden Akçay, Edincik ve Saraylar Belediyesi 6360 Sayılı Kanunla 30.3.2014 yerel seçimleri ile birlikte kapandı. 

İlçelerin kardeş şehir anlaşmalarına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Kardeş Şehirler
icon-dowloand-button.svg