icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
  • Ekonomik Hizmetler
baskan_img

6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yasaların yüklediği görev ve sorumluluklar dahilinde kentle ilgili çeşitli ekonomik faaliyetleri de yürütüyor.

Ekonomik faaliyetlerin, kapsam itibariyle ayrı uzmanlık alanlarını gerektirmesi nedeniyle, büyükşehir belediyesinin teşkilat yapısı içerisindeki farklı birim ve kuruluşlar, diğer birimlerle de işbirliği ve koordinasyon içerisinde bu süreçlerde rol üstleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin farklı ekonomik faaliyetler göstererek gelir elde ettiği alanlar birkaç başlık altında toplanıyor:

 

 

 

baskan_img

1) Emlak Yönetimi Faaliyetleri
Mülkiyeti Belediyeye ait veya Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek suretiyle gelir elde etmek gibi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gayrimenkul gayrimenkul varlığının takibi ve yönetimi, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasındadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planında, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı’nın stratejik amacı ‘’Belediye Taşınmazlarından İmar Planı İçinde Olanların İmar Planına Göre Parselasyon Planlarının Yapılması Ve İmar Planındaki Kullanım Amacına Uygun Olarak Belediye Gelirlerinin Arttırılması, İmar Planı İçinde Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanlardaki Maliye Hazinesine Ait Parsellerin 3194 Sayılı İmar Kanununun 11. Md. Göre Terklerinin Yapılarak Yöre Halkının Hizmetine Sunulması’’ olarak tanımlandı ve 5 yıllık süreçte toplam 33 milyon 250 bin Türk Lirası kaynak ayrılması öngörüldü.

2) İl Genelinde Terminal İşletmeciliği

5216 Sayılı Kanunun 7/l maddesine göre, ‘’Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek’’ Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları arasında sayılmaktadır. Balıkesir il genelinde terminal binalarının hizmetleri, Büyükşehir Belediyesi’nin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planında, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın stratejik amacı ‘’Terminal Hizmetlerine İlişkin Etkinliği Arttırmak’’ olarak tanımlandı ve iki performans hedefi belirlenerek, 5 yıllık süreçte toplam 39 milyon 827 bin 911 Türk Lirası kaynak ayrılması öngörüldü. Bu kaynakların yüzde 99’unun Terminal Binalarının Hizmet kalitesi Arttırmak için kullanılması planlanıyor. 

baskan_imgbaskan_img

3) Hal, Mezbaha İşletmeciliği ve Tarımsal Faaliyetler

5216 Sayılı Kanunun 7/t maddesi ‘’Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemeğe’’ yönelik görev ve sorumlulukları Büyükşehir Belediyesi’ne vermektedir. Ayrıca, 6360 Sayılı Kanunla bu maddeye bir fıkra eklenerek, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilmelerine de imkân sağlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında tamamladığı teşkilatlanma çalışmaları kapsamında, bu çalışmaları yürütmek üzere Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Mezbaha İşletmeleri
Balıkesir Büyükşehir bünyesinde bulunan 11 adet Mezbaha ve 10.000 m2 si kapalı olmak üzere toplam 60.000 m2 alan üzerine kurulu olan 1 adet Hayvan Pazarı, Daire Başkanlığına bağlı Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü’nün kontrolünde çalışmaktadır.

baskan_imgbaskan_img

 

Hal İşletmeleri


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğüne bağlı Hal Koordinatörlüğü bünyesinde 5 adet Sebze ve Meyve Toptancı Hali ve 1 adet Su Ürünleri Balık Hali bulunmaktadır. Burhaniye ve Havran Sebze ve Meyve Halleri üretici hal, diğerleri ise tüketici hal kapsamındadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planında, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı için 11 ayrı alt hedef için üç ayrı amaç tanımlandı. İlgili faaliyetler için 5 yıllık süreçte toplam 89.941.000 TL . kaynak ayrılması öngörüldü.

 

 

 

 

İlgili Faaliyet Raporları

 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg

İlgili Mevzuatlar

 

İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Toptancı Hali Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
icon-dowloand-button.svg
Kesimhane Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Hayvan Pazarı Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg