icon-cloud.svg
19
°
logo-2.png
cloud.png
19
°
  • Su ve Atıksu Yönetimi

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/r maddesine göre ‘’Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak’’ Büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasında yer alıyor.

 

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı on üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe kurulması ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile Balıkesir Büyükşehir Statüsüne kavuştu ve 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi kuruldu.

 

Bunu takiben, 31.03.2014 tarihinde 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere BASKİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kuruldu.

 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BASKİ’nin Genel Kurulu’nu Büyükşehir Belediye Meclisi oluşturuyor.

BASKİ Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı Balıkesir il sınırlarını ve toplam 20 ilçeyi kapsıyor. 6360 sayılı kanunla mahalleye dönüştürülen 892 köyle birlikte sorumluluk alanında 1114 Adet mahalle bulunuyor..

485 bin 551 abonesi bulunan BASKİ, il genelinde 7 Şube Müdürlüğü ve 20 ilçede şeflik düzeyinde hizmet veriyor. BASKİ Genel Müdürlüğünde;  152 memur,  44 sözleşmeli, 451 işçi ve olmak üzere; toplam 647 personel çalışıyor. Hizmet alımı ile temin edilen 481 eleman ile birlikte çalışan sayısı 1128’e ulaşıyor.

 

BASKİ’nin Gelirleri ve Bütçesi

2560 Sayılı Kanunun 13.maddesine göre, BASKİ’nin esas gelirleri Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık tarifesine göre abonelerden alınacak ücretlerden oluşuyor. Ayrıca, Belediye Gelirleri kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili belediye adına katılma payları alınıyor.

 

Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankası‟nca 2380 sayılı, “Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince nüfus esasına göre dağıtılan paylardan %10 veriliyor. BASKİ ayrca, büyük ve temel yatırım programlarında Devletten yardım alabiliyor ve  BASKİ’ye devredilecek tesis ve işletmelerden gelir elde edebiliyor.

 

BASKİ’nin, Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 2015 yılı bütçesi 364 milyon 725 bin TL olarak belirlendi.

 

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Balıkesir genelinde toplam 1 milyon 745 bin/kişi kapasiteli 7  İçme Suyu Arıtma Tesisi bulunuyor. Bu tesisler Balıkesir Merkez, Bandırma, Erdek, Gönen (Sarıköy), Marmara (Avşa), Susurluk (Göbel ve Kapapürçek)’te kurulu.

 

Atıksu Arıtma Tesisleri

Balıkesir genelinde 944.000 kişi/kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi bulunuyor. Bu tesisler, Balıkesir Merkez, Ayvalık (Küçükköy, Merkez, Altınova), Burhaniye, Burhaniye (Pelitköy), Edremit (Zeytinli EKBB), Edremit (Altınoluk), İvrindi, Manyas, Manyas Salur, Erdek Ocaklar, Gömeç, Gömeç Karaağaç, Havran Büyükdere’de faaliyet gösteriyor.

 

Ayrıca, Marmara Saraylar, Dursunbey, İvrindi Büyükyenice’de toplam 35000 kişi kapasiteli 3 ayrı atıksu arıtma tesisinin yapımı devam ediyor.

 

Suların arsenik kirliliğini gidererek, ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe’’ uygun hale getirilmesine yönelik olarak; Balıkesir ili kırsal mahallelerinde 7 adet içme suyunda arsenik giderme sistemi kuruluyor. 17.09.2014 Tarihinde yapımına başlanan bu projelerin toplam yatırım maliyeti 2 milyon Türk Lirası.