icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları esasen  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarafından belirlenmiştir.

Belediye faaliyetlerini düzenleyen bu ana kanunların yanı sıra, büyükşehir belediyesi faaliyetlerinin gerçekleştiği alanların düzenlenmesine yönelik olarak çıkarılmış çok sayıda kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ bulunmaktadır. 

Söz konusu mevzuata, türüne veya faaliyetlerini öğrenmek istediğiniz birime göre bu bölümde sorgulamak suretiyle ulaşabilirsiniz.

099
26.01.2021
Toplu Taşıma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları
09.12.2021
Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları
icon-dowloand-button.svg
Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
09.12.2021
Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Yönetmelik Değişikliği
09.12.2021
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Yönetmelik Değişikliği
icon-dowloand-button.svg
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
26.10.2021
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
09.12.2021
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
09.12.2021
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
033
12.01.2021
Kent Estetiği Kurulu Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
09.12.2021
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
1166
24.12.2020
Yaşlı Bakımevi ve Sosyal Destek Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
icon-dowloand-button.svg
1167
24.12.2020
Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmeliği
09.12.2021
Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
1117
24.12.2020
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
835
26.10.2020
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
834
26.10.2020
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
833
26.10.2020
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
695
13.10.2020
Birim Kapatılması
icon-dowloand-button.svg
689
29.09.2020
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
430
28.07.2020
Boş Arsalar, Bina Bahçeleri ve Terkedilmiş Yapılar Bakım Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
427
28.07.2020
Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
429
28.07.2020
Servis Araçları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
428
28.07.2020
İtfaiye Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
245
14.05.2020
Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
244
14.05.2020
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
072
21.01.2020
Ticari Taksi Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
1086
26.11.2019
Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi
icon-dowloand-button.svg
938
24.10.2019
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
656
23.07.2019
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
656
23.07.2019
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
655
23.07.2019
Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
423
28.05.2019
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
352
25.04.2019
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
247
26.02.2019
Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
1676
27.12.2018
Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
1675
27.12.2018
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
096
22.01.2019
Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
1553
18.12.2018
5 Daire Başkanlığına Ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişiklikleri
icon-dowloand-button.svg
1553
18.12.2018
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deniz ve İç Suyolu Taşımacılığı ve Kıyı Tesisleri Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
06.09.2017
İç Denetim Yönergesi
icon-dowloand-button.svg
303
20.03.2018
İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
985
22.08.2017
Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
606
14.07.2015
Toptancı Hali Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
icon-dowloand-button.svg
143
16.09.2014
Sosyal Destek Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
155
26.01.2017
Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
970
28.07.2016
Otobüs Terminal ve Liman İşletmesi Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
915
13.10.2015
Kesimhane Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
789
17.09.2015
Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
icon-dowloand-button.svg
447
25.05.2015
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
915
13.10.2015
Hayvan Pazarı Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
239
15.10.2014
Hasta Nakil Hizmetleri Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
1587
20.12.2016
Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
362
16.03.2017
Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmelik
icon-dowloand-button.svg
1269
25.10.2016
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg