icon-cloud.svg
33
°
logo-2.png
cloud.png
33
°

5216 Sayılı Kanunun 26.maddesi Büyükşehir belediyesine kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurma imkanı vermektedir.  Bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel görev alabilmektedir.

Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini doğrudan işletebileceği gibi; bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devir edebilmektedir.

Türk Ticaret Kanununa Göre Belediye Şirketleri 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ‘’Tüzel Kişiler’’ başlıklı 16.maddesine göre, kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere belediye tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılmaktadır. Ancak, bu şirketlere sahip olunması ve işletilmesi nedeniyle, kendileri tacir sayılmazlar.

Büyükşehir Belediyesi Şirketleri
6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamına veya çoğunluk hissesine sahip olduğu, kentle ilgili çeşitli ekonomik faaliyetleri yürüten sekiz şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler BAGYAŞ %99.93, BALTOK %100, BALPARK %100 ,BTT A.Ş., %100, BATAŞ %100, PERSONEL A.Ş. %100,BULBUCKS %100 ve  BALPAŞ %89.28  'dir.

Ayrıca, Aksa Balgaz A.Ş. (%10);  Balıkesir Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%24,32); Tarım Kredi Yem A.Ş. (% 0.39); Mutlular Enerji Tic. Ltd. Şti %5; Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. %27.60 olmak üzere beş iştirake sahiptir.