icon-cloud.svg
33
°
logo-2.png
cloud.png
33
°
  • Performans Programı
baskan_img

Balıkesir’imizin “geç kalan şehir” özelliğinden kurtularak “örnek ve öncü şehir” statüsüne ulaşması için siz değerli hemşehrilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek için hazırladığımız, 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız, 18 Eylül 2014 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oybirliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan Performans Programı, Stratejik Planımızın yıl içerisinde ulaşmayı planladığımız amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz faaliyetler, bu faaliyetlerin göstergeleri ve maliyetlerini içermektedir.

Kurumsal yol haritamızı stratejik planımız çizerken, performans programımız, planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek süreçler ve faaliyetlerin yer aldığı bir rehber niteliğini taşımaktadır. Yıl içerisinde yapmayı planladığımız faaliyetler detaylı olarak bu çalışma içerisinde yer almaktadır.

Performans Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda çerçevesi çizilen kural ve ilkeler bağlamında, etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması amacıyla hazırlanmıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Performans Programlarının detaylarını aşağıdaki dokümanları indirerek inceleyebilirsiniz.

29.12.2023
2024 Yılı Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
30.12.2022
2023 Yılı Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
29.12.2021
2022 Yılı Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
01.01.2021
2021 Yılı Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
01.01.2020
2020 Yılı Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
01.01.2018
2019 Yılı Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
01.01.2017
2018 Yılı Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
01.01.2016
2017 Yılı Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
01.01.2015
2016 Yılı Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
01.01.2014
2015 Yılı Performans Programı
icon-dowloand-button.svg