icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
  • Balıkesir Kent Arşivi
baskan_img

Kentimizde öteden beri eksikliği hissedilen “Balıkesir Kent Arşivi” fikri, bazı yerel basın organlarında dile getirilmişse de, bu fikrin hayata geçmesi, Belediye Meclisi`nin 5 Eylül 2006 tarihinde aldığı kararla gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, Kent Arşivi`nin kurulması hususunda Balıkesirlilerin iyiniyetli çabaları, şüphesiz ki kuruluşumuzu hızlandıran etkenlerden biri olmuştur.


Ülkemizde arşivciliğin ilk ve en kapsamlı örneği olan Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Yrd. Doç. Dr. Abdülmecid Mutaf başkanlığındaki doktora ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından taranarak, Balıkesir ile ilgili defter ve belgeler arşivimize kazandırılmıştır.

1980`li yıllarda Türkiye Elektrik Kurumu, 90`lı yılların sonuna kadar Belediye Su-Otobüs İşletmesi Müdürlüğü; 2004 yılında da restore edilerek Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi olarak hizmete sunulan binada, 3. kat, Kent Arşivi olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

Kentimiz için bir “ilk olma” özelliği taşıyan bu çalışma, konunun genişliği ve önemi ile orantılı bir ciddiyet ve titizlikle ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Balıkesir Kent Arşivi`nin konusunu oluşturan bütün materyaller, tarihi bir perspektif ve belirli bir sistemati içinde değerlendirilmektedir.

Koleksiyon oluşturma aşamasında, arşivimizin temel kaynağının Balıkesirliler olacağı düşünülmektedir. Bu düşünceye bağlı olarak, ilkin, konu ile ilgili olduğu düşünülen kentin önde gelen isimleri ile; sonra da muhtarlarla istişare ve arama toplantıları düzenlenmiş; ayrıca, televizyon ve gazete reklamları ve röportajlarla kamuoyu haberdar edilerek bir kısım doküman teslim alınmıştır.

Balıkesir Üniversitesi, İl Kültür Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve İl Halk Kütüphanesi gibi kuruluşlara, Valilik kanalı ile resmi yazı gönderilerek, araştırma için gerekli izin alınmış, böylelikle gerekli malzemenin bir araya getirilmesi sağlanmıştır.

Sonuç olarak; “Kitaplar, Makaleler, Tezler, Görsel Malzemeler, Kurum ve Kuruluşlar, Osmanlıca ve Nadir Eserler” şeklinde üst başlıklara ayırarak tasnif ettiğimiz arşivimiz, güncel veri tabanı ve altyapısı ile halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Arşiv, herhangi bir “ücret” veya “üyelik” olmaksızın her araştırmacıya hizmet sunmaktadır. Arşivimizdeki eserler, özel durumlar haricinde, hiçbir suretle dışarıya verilmez. Ancak; söz konusu materyal, “bir davada belge olma özelliği” taşıyorsa; ya da arşiv yönetimince çok önemli görülen bilimsel araştırmalarda kullanılacaksa, tutanak karşılığında kısa bir süre için ödünç verilebilir.

Santral Telefonu: 0(266) 244 76 76
Fax: 0(266) 249 43 99
E-Posta: kentarsivi@balikesir.bel.tr
Adres: Akıncılar Mahallesi Edremit Caddesi No:43 Dervrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi Balıkesir/Merkez

kentarsivi.balikesir.bel.tr