icon-cloud.svg
33
°
logo-2.png
cloud.png
33
°
Altıeylül İlçesi Karakaya Mahallesi 108 ada 409 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi
12.02.2024

Altıeylül İlçesi Karakaya Mahallesi 108 ada 409 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.01.2024 tarihli ve 90 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 12.02.2024 ve 12.03.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3.Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.