icon-cloud.svg
19
°
logo-2.png
cloud.png
19
°
Dursunbey İlçesi Çiftçi Mahallesi 311 ada 18 ve 41 parseller ile Ferah Mahallesi 201 ada 1 parsel ve çevresine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi
12.02.2024

Dursunbey İlçesi Çiftçi Mahallesi 311 ada 18 ve 41 parseller ile Ferah Mahallesi 201 ada 1 parsel ve çevresine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.01.2024 tarihli ve 75 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 12.02.2024 ve 12.03.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3.Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.