icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
Dursunbey İlçesi Bozyokuş Mahallesi 125 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi
12.02.2024

Dursunbey İlçesi Bozyokuş Mahallesi 125 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.01.2024 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 12.02.2024 ve 12.03.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3.Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.