icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
Havran İlçesi Kalabak Mahallesi 218 ada 361, 367, 368, 369 parsellere ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi
12.02.2024

Havran İlçesi Kalabak Mahallesi 218 ada 361, 367, 368, 369 parsellere ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.01.2024 tarihli ve 78 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi ve plan teklifi 12.02.2024 ve 12.03.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3.Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.