icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
Havran İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, Havran (Kent Merkezi) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Havran (Büyükdere) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi
20.02.2024

Havran İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, Havran (Kent Merkezi) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Havran (Büyükdere) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.01.2024 tarihli ve 79 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 20.02.2024 ve 20.03.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3.Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.