icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
Balıkesir İli Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesinde 18. Madde Uygulaması Askı İlanı
23.02.2024

3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri  uyarınca  Balıkesir İli Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesinde İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı  çalışmaları tamamlanmıştır.

Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitlerinin 23/02/2024 ila 23/03/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.