icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
Gömeç İlçesi Karaağaç Mahallesi 346 ada 55 ve 56 parsellere ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi
26.02.2024

Gömeç İlçesi Karaağaç Mahallesi 346 ada 55 ve 56 parsellere ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2024 tarihli ve 133 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 26.02.2024 ve 26.03.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3.Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.