icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
Burhaniye İlçesi İlçe Bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Burhaniye (Merkez-Pelitköy) 1/5.000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı
04.03.2024

Burhaniye İlçesi İlçe Bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Burhaniye (Merkez-Pelitköy) 1/5.000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.01.2024 tarihli ve 87 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 04.03.2024 ve 02.04.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3.Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.