icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Bigadiç İlçesi Yeşildere Mahallesi 0 Ada 266 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi
27.05.2021

Bigadiç İlçesi Yeşildere Mahallesi 0 ada 266 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.04.2021 tarihli ve 430 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 27.05.2021 ve 25.06.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.