icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Balıkesir İli Altıeylül İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Çayırhisar Mahallesi, Kesirven Mahallesi 18. Madde Askı İlanı
11.03.2022

3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri  uyarınca  Balıkesir İli Altıeylül ilçesi, Çayırhisar Mahallesi, 105 ada, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 , 24, 25, 26, 27, 28, 29 parseller, 121 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19 parseller, 129 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 131 ada, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 parseller, 132 ada, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 parsel , 133 ada, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 20 parseller, 135 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 parseller, 136 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 137 ada 1 parsel, 155 ada, 12 , 13 parseller, 157 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, Kesirven Mahallesi, 175 ada, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 41, 42, 176 ada, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 53, 56, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85 parseller, 177 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 37, 38 parseller, 179 ada, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 parseller, 180 ada,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 parseller, 181 ada, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 123, 127 parseller, Gaziosmanpaşa Mahallesi 8079 ada, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 parseller, 8084 ada, 1 parsel , 8106 ada, 1 parsel, 8107 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 parsel, 12727 ada, 1 parsel, 12729 ada 1 parsel, 12740 ada, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 parseller, 12741 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32 parseller, 12744 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parseller, 12745 ada, , 1, 2, 3, 4 parseller 12746 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 12747 ada, 1, 2, 3 parseller, 12749 ada, 1 parsel, 12750 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 12751 ada, 1 parsel, 12764 ada, 1, 2 parseller,12999, 1 parsel, 13 ada, 1 parsel üzerinde alanda 000 İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı Çalışmaları tamamlanmıştır

İmar Uygulama Sahasına ait düzenlenen Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitleri ekte yer almaktadır.

Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitlerinin 11.03.2022 ila 09.04.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.