icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Balıkesir İli Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi muhtelif ada parselde 18. Madde Uygulaması Askı İlanı
16.03.2022

3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri  uyarınca  Balıkesir İli Karesi İlçesi, 2. Sakarya Mahallesi muhtelif ada parselde İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı  Çalışmaları tamamlanmıştır

İmar Uygulama Sahasına ait düzenlenen Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitleri ekte yer almaktadır.

Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitlerinin 16.03.2022 ila 14.04.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.