icon-cloud.svg
10
°
logo-2.png
cloud.png
10
°
logo-2.png
Dursunbey İlçesi, Çiftçi Mahallesi, 256 Ada, 47 ve 48 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi
05.05.2022

Dursunbey İlçesi, Çiftçi Mahallesi, 256 Ada, 47 ve 48 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2022 tarihli ve 468 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 05.05.2022 ve 03.06.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.