icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Gönen İlçesi Sarıköy Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
11.05.2022

Gönen İlçesi Sarıköy Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2022 tarihli ve 450 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu planın 05.05.2022 ve 09.06.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’nde ilan edilecek olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.