icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Balıkesir İli Altıeylül İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 12766 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve Dinkçiler Mahallesi 13138 ada 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 no.lu parselleri kapsayan alanda 18. Madde Askı İlanı
08.06.2022

3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri  uyarınca  Balıkesir İli Altıeylül İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 12766 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve Dinkçiler Mahallesi 13138 ada 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 no.lu parselleri kapsayan alanda İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı  Çalışmaları tamamlanmıştır

İmar Uygulama Sahasına ait düzenlenen Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitleri ekte yer almaktadır.

Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitlerinin 08.06.2022 ila 07.07.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.