icon-cloud.svg
16
°
logo-2.png
cloud.png
16
°
logo-2.png
Altıeylül İlçesi Çayırhisar Mahallesi 133 Ada İle Gaziosmanpaşa Mahallesi 12750, 12751 Adalara Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
20.06.2022

Altıeylül İlçesi Çayırhisar Mahallesi 133 ada ile Gaziosmanpaşa Mahallesi 12750, 12751 adalarda bulunan parsellere ait Heliport Alanı ile yol ve kavşak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.05.2022 tarihli ve 578 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 20.06.2022 ve 19.07.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.