icon-cloud.svg
16
°
logo-2.png
cloud.png
16
°
logo-2.png
Burhaniye İlçesi Şarköy Mahallesi 458 ada A, 56, 121, 145 parseller ve 455 ada 1, 2, 3, 77 parsellere ait 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Teklifi
20.06.2022

Burhaniye İlçesi Şarköy Mahallesi 458 ada A, 56, 121, 145 parseller ve 455 ada 1, 2, 3, 77 parsellere ait 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.05.2022 tarihli ve 585 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 20.06.2022 ve 19.07.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.