icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Ayşebacı Mahallesi ve Karesi İlçesi Yenimahalle Mahallesinde 18. Madde Askı İlanı
31.08.2022

3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri  uyarınca  Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Ayşebacı Mahallesi ve Karesi İlçesi Yenimahalle Mahallesinde İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı  Çalışmaları tamamlanmıştır.

İmar Uygulama Sahasına ait düzenlenen İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitleri ekte gönderilmiştir.
İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Paftalar 31.08.2022 ila 29.09.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.