icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
Ayvalık İlçesi Sakarya Mahallesi 1227 ada 2, 13, 16, 30 (eski 2, 3, 4, 5, 22 parseller) Parsellere Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
19.01.2023

Ayvalık İlçesi Sakarya Mahallesi 1227 ada 2, 13, 16, 30 (eski 2, 3, 4, 5, 22 parseller) parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.12.2022 tarihli ve 1566 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 19.01.2023 ve 17.02.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.