icon-cloud.svg
12
°
logo-2.png
cloud.png
12
°
Gömeç İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Gömeç (Merkez-Karaağaç) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Teklifi
08.03.2023

Gömeç İlçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Gömeç (Merkez-Karaağaç) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazlara ait Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.02.2023 tarihli ve 169 sayılı Kararı alınmıştır.

Kabul veya kısmen kabul edilen itirazlara istinaden yapılan değişiklikler 08.03.2023 ve 06.04.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.