icon-cloud.svg
12
°
logo-2.png
cloud.png
12
°
İvrindi İlçesi Kent Merkezine Ait 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Ve Korucu Mahallesine Ait 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Teklifi
08.03.2023

İvrindi İlçesi Kent Merkezine ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Korucu Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazlara ait Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.02.2023 tarihli ve 139 sayılı Kararı alınmıştır.

Kısmen kabul edilen itiraza istinaden yapılan değişiklik 08.03.2023 ve 06.04.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.