icon-cloud.svg
13
°
logo-2.png
cloud.png
13
°
Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesi 130 Ada 671 Parsel Ve Kuvayi Milliye Mahallesi 12506 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
08.03.2023

Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesi 130 ada 671 parsel ve Kuvayi Milliye Mahallesi 12506 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.02.2023 tarihli ve 165 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 08.03.2023 ve 06.04.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.