icon-cloud.svg
33
°
logo-2.png
cloud.png
33
°
Savaştepe İlçesi Fatih Mahallesi 644 Ada 1, 19, 20, 21 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
15.05.2023

Savaştepe İlçesi Fatih Mahallesi 644 ada 1, 19, 20, 21 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.04.2023 tarihli ve 329 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 15.05.2023 ve 13.06.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.