icon-cloud.svg
13
°
logo-2.png
cloud.png
13
°
Bandırma İlçesi Edincik Mahallesi 425 ada 22 ve 23 parsellere ait 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Teklifi
11.09.2023

Bandırma İlçesi Edincik Mahallesi 425 ada 22 ve 23 parsellere ait 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.08.2023 tarihli ve 756 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 11.09.2023 ve 10.10.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.