icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
Bandırma İlçesi Ömerli Mahallesi 142 Ada 8 Parsel İle 139 Ada 7, 8, 9, 16 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
11.09.2023

Bandırma İlçesi Ömerli Mahallesi 142 ada 8 parsel ile 139 ada 7, 8, 9, 16 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.08.2023 tarihli ve 755 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 11.09.2023 ve 10.10.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.