icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
Susurluk İlçesi Yıldız Mahallesi 103 Ada 2 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi
11.09.2023

Susurluk İlçesi Yıldız Mahallesi 103 ada 2 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.08.2023 tarihli ve 768 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 11.09.2023 ve 10.10.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.