icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
BASKİ Genel Müdürlüğünden Kamuoyuna Açıklama
25.07.2018

Balıkesir merkez ve kırsal mahallelerde bulunan içme suyu depolarının klorlanması tam otomatik klorlama cihazıyla yapılmaktadır. Şebekeye verilen içme sularının tamamı klorlanarak bakiye klor ve kontrol numunelerinin takibi BASKİ Genel Müdürlüğü elemanları ve Sağlık İl Müdürlüğü elemanları tarafından koordineli olarak yapılmaktadır. Herhangi bir yerleşim yerinde içme suyundan kaynaklanan hastalıklar meydana geldiği zaman Sağlık İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğümüze uyarı yapılmaktadır. Soruna anında müdahale edilerek çözümüne yönelik gerekli tedbirler İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Genel Müdürlüğümüzce alınmaktadır.

09.01.2006 tarih ve 26048 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında Balıkesir Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Yüzme Suyu Analizleri yaptırılmaktadır. Analiz sonuçları itibarıyla orta ve kötü kalitede olan sahil beldelerinde sorunun çözümlenmesine yönelik gerekli tedbirler İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Genel Müdürlüğümüzce alınmaktadır.

Turizm Bakanlığı önderliğinde 1993 yılında kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinliklerini içeren Mavi Bayraklı plaj sayısı 22 olarak belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri kapasitesinin altında giriş suyu miktarı ile yönetmelik ve standartlara uygun işletilmekte olup, tesis çıkış suyu değerleri açısından “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde (SKKY)” belirtilen standart ve limitler aralığında çalıştırılmaktadır. Bu durum tesislerimizin yasal mevzuat uyarınca izlemeye esas yaptırılan akredite laboratuvar analiz sonuçları ve işletmeye yönelik tesis laboratuvarımızda yapılan analizler ile belgelendirilmektedir.

Ayrıca tesislerimizde kurulu bulunan Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) cihazlarından otomatik numune alınarak 6 farklı parametrede sürekli çıkış suyu kalite kontrolü yapılmaktadır. Sisteme entegre halde bulunan uydu interneti sayesinde Bakanlık Birimleri kesintisiz olarak bütün sonuçları takip etmektedir. Uzaktan izleme sistemindeki analiz cihazlarına herhangi bir dış müdahale olmaması için cihazlar çevre bakanlığı yetkilileri tarafından mühürlenip güvenlik kamerası sistemi ile de ayrıca takip edilmekte, SAİS işletimi ve analiz sonuçlarında uygunsuzluk durumunda Genel Müdürlüğümüz uyarılmaktadır. An itibarıyla tesislerin çalışmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Tesislerimiz yasal mevzuat çerçevesinde işletilmekte olup, mevzuat çerçevesinde aylık periyotlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde bağımsız akredite laboratuvarlar tarafından zorunlu analizler yaptırılmaktadır. Ayrıca Arıtma Tesislerimiz bünyesindeki laboratuvarlarda her gün giriş ve çıkış suyu kirlilik parametrelerinin analizi yapılmaktadır.

İzleme analiz sonuçları halkımıza açık olup, tesis ziyaretleri talep edilmesi durumunda her zaman gerçekleştirilebilmektedir.

Alo185 Çağrı Merkezimize Haziran-Temmuz 2018 döneminde toplam 47518 adet çağrı gelmiş olup ortalama günlük 869 çağrıya 7/24 hizmet esası doğrultusunda 10 personel ile cevap verilmektedir. Gelen çağrıların %30 u tatil beldelerinden, %35 i ilçe merkezlerinden ve %35 i kırsal mahallelerden alınmaktadır. Talepler aciliyet ve önem sırasına göre sahada görevli ekiplere iletilmekte, personelin intikali sağlanarak gerekli müdahale yapılmaktadır.

Ayrıca İvrindi, Erdek ilçe merkezleri ile Balya, Havran, Bigadiç kırsal mahallelerinde meteorolojik şartlar gereği 2017-2018 kış döneminde yeterli kar ve yağış alınmadığından su sıkıntısı yaşanmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik İvrindi Güngörmez projesi ve Erdek Yukarıyapıcı Göletinden Terfi yapılmasına yönelik projelerde son aşamaya gelinmiş olup önümüzdeki günlerde ilçe merkezlerinin içme suyu sorunu çözülecektir.

Ayrıca kırsal mahallelerde yeraltı suyu seviyelerindeki düşüşe bağlı olarak ortaya çıkan su sorununun çözümü için ilimiz genelinde mevcut sondaj kuyularında kuyu temizliği ve kuyu inkişafı ihalesi yapılarak mevcut kuyuların geliştirilmesi ve su artışı sağlanmaktadır. Yine il genelinde dört ayrı bölgede toplam 10000 metre olmak üzere dört adet ihale ile sondaj yapılması işi devam etmektedir.