icon-cloud.svg
24
°
logo-2.png
cloud.png
24
°
Edremit İlçesi Gazicelal Mahallesi 1312 ada 2 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi
07.11.2023

Edremit İlçesi Gazicelal Mahallesi 1312 ada 2 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.10.2023 tarihli ve 992 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 07.11.2023 ve 06.12.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.