icon-cloud.svg
24
°
logo-2.png
cloud.png
24
°
Susurluk İlçesi Duman Mahallesi 108 ada 28 ve 30 parsellere ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi
07.11.2023

Susurluk İlçesi Duman Mahallesi 108 ada 28 ve 30 parsellere ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.10.2023 tarihli ve 998 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 07.11.2023 ve 06.12.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.