icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı BASKİ Genel Müdürlüğü Basın Duyurusu
20.11.2014

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı BASKİ Genel Müdürlüğü Basın Duyurusu

Bandırma`da uygulanan su tarifeleriyle ilgili olarak bu basın duyurusunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Şöyleki;

Tarife cetvelleri; 15.05.2014 tarihli BASKİ Genel Kurulunun 9 nolu kararı ile kabul edilen “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü TARİFELER YÖNETMELİĞİ” esas alınarak hazırlanmış ve 16.09.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Ancak uygulamada aksaklıkların yaşanmaması için tarifelerin Genel Kurul tarafından yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 13.11.2014 tarihinde yapılan BASKİ Genel Kurulunda Tarife cetveli belirleme esasları konusu ‘Tarifeler Komisyonu’ na havale edilmiştir. Komisyon inceleme çalışmalarına devam etmektedir. Komisyon çalışmalarını sürdürdüğü Tarife cetveli belirleme esasları dikkate alındığında:

Bandırma Belediyesi’nin 2014 yılı uygulama tarifelerine göre son almış oldukları 05.11.2014 Meclis Kararı dikkate alınarak tarifenin esas alınarak TÜFE oranında güncellenmesine karar verilmiştir. Bu durumda uygulanan artış Bandırma Belediyesinin daha önce uygulamakta olduğu aylık %1 olan artıştan daha düşüktür.

Kırsal mahalleler için yasa gereği bağlı oldukları ilçenin en düşük su tarifesinin %25’i esas alınmıştır. Bandırma kırsal mahallelerinde bu bedel m3 değeri; 0.8897 tl olup Balıkesir merkez kırsal mahallerindeki m3 bedeli; 0.4462 tl ‘dir. Bandırma fazla bedel tutarı su abone fiyatının yüksekliğinden kaynaklanmaktadır.

Balıkesir genelinde tarım ve hayvancılığı destekleyip teşvik etmek amacıyla; Besihaneler, ahırlar ve seralarda bağlı oldukları ilçenin kırsal mahallesindeki tarifeler esas alınacaktır. Ancak; Bandırma Belediyesi’nce hayvan besiciliği yapan aboneler için Ocak 2014 m3 bedeli; 4.95 tl uygulanmakta iken bugün için m3 bedeli; 0.8897 tl’dir.

Belediyelerimizin çevre açısından önemli olan yeşil alanlarının çoğaltılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve düzenli bakımının sağlanması amacıyla parklar ve yeşil alanlarda; bağlı oldukları ilçenin konut su tarifesinin %25’i esas alınmıştır. Ancak; Bandırma Belediyesince park ve yeşil alan aboneleri için ocak 2014 m3 bedeli; 4.73 tl uygulanmakta iken bugün için m3 bedeli; 0.8897 tl’dir.

Daha önce Bandırma Belediyesince İlk abonelerde ocak 2014 bedeli tesis bedeli;175 tl olan bedel Baski uygulamalarında 50 tl olarak değişmiştir.

Daha önce Bandırma Belediyesince abonelerden alınan ve ocak 2014 bedeli; 80 tl olan teminat bedeli Baski uygulamalarında 50 tl olarak değişmiştir.

Daha önce Bandırma Belediyesince abonelerden her tahakkuk döneminde sayaç okuma bedeli olarak alınan 0.50 Tl ve yılda 2 taksit halinde alınan 12 TL tesis muayene bedeli (toplamda aylık 1,50tl) yerine, Baski uygulamalarında her tahakkuk döneminde 1.50 tl şebeke ve diğer tesislerin her türlü bakım bedeli alınacaktır. Yani artış söz konusu değildir.

İlçe ve kapanan Belde Belediyelerinin almış olduğu meclis kararına göre tespit edilen oranda atıksu bedeli alınmasına devam edilecektir. Daha önce atık su tarifesi bulunmayan ve de atıksu arıtma tesisi inşaatı tamamlanarak ve işletmeye alınan yerlerdeki abonelerden %30 oranında atık su bedeli alınacaktır. Bugün için Bandırma abonelerinden atıksu bedeli alınmamaktadır.

Genel Kurul onayından sonra uygulanmakta olan her ay TÜFE oranındaki artış uygulaması devam edecektir. Bu konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu tarifeler yürürlüğe girdikten sonra yapılacak ilk okumada tahakkuk ettirilen tutarlar talep edilmesi halinde faizsiz, bir yıla kadar eşit taksitler halinde tahsil edilecektir.

Yukarıda belirtildiği üzere Bandırma Belediyesince daha önce uygulanmakta olan tarifeler ile Baski tarafından uygulanan tarifeler ayrı ayrı değerlendiğinde artış olmadığı görülmektedir.

BANDIRMA içme suyunun toplam 54,850 mt mesafeden terfi ile gelmesi enerji maliyeti, işletme ve özellikle de ilk yatırımın çok yüksek olmasına neden olmuştur. Bu maliyet işletmeye de yansımaktadır. Bandırmada 1 m3 suyun maliyeti 3 tl’ nin üzerindedir. Bandırma içmesuyu tesisi nedeniyle 102 milyon olan hazine borcu; Balıkesir Büyükşehir Belediyesince ve Baski tarafından ödenmektedir. Son iki ayda Balıkesir Büyükşehir Belediyesince ödenen miktar 14 milyon liradır. Kalan borç tutarı döviz cinsinden olup yaklaşık 75 milyon liradır. Borç tutarının 2015 yılı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.