icon-cloud.svg
17
°
logo-2.png
cloud.png
17
°
  • Türkiye Belediyeler Birliği

 

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 26.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi ve 11.6.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve bu Kanuna göre hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün İçişleri Bakanlığınca 28.09.2005 tarihinde onaylanmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20 ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 7’inci maddesinde sayılmıştır.

15.05.2019 tarihli tutanağa göre milletvekili sayısına göre seçilen doğal, asil ve yedek üyeler seçilmiştir.

 

Üye Listesi 
Yücel YILMAZDoğal Üye
Hasan AVCIDoğal Üye
Dinçer ORKANDoğal Üye
Tolga TOSUNDoğal Üye
Selman Hasan ARSLANDoğal Üye
İsmail AVCUAsil Üye
Ekrem YAVAŞAsil Üye
Turhan ŞİMŞEKAsil Üye
Emin ERSOYAsil Üye
İsmail CANKULAsil Üye
Süleyman AKSOYAsil Üye
Sezer KAPMAZAsil Üye
Recep SÜZERAsil Üye
Yusuf CENGİZYedek Üye
İbrahim PALAZYedek Üye
Nurettin GÜNEYYedek Üye
Ali Kemal DEVECİLERYedek Üye
İbrahim DÜRMÜŞYedek Üye